Polityka prywatności

 1. Administratorem Państwa danych osobowych, przetwarzanych przez stronę PARK BAŻANTÓW jest Maksimum Sp. z o.o. Holding Spółka Komandytowo - Akcyjna z siedzibą w Katowicach przy ul. Opolskiej 22, 40-084 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000345018. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Opolska 22, 40-084 Katowice lub poczty elektronicznej e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 1. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach marketingowych, czyli w celu kierowania do Państwa informacji marketingowych (w tym prowadzenia marketingu podmiotów współpracujących z Administratorem), handlowych oraz newslettera. Podstawą prawną przetwarzania danych w celach marketingowych jest Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych w tym celu. Dane są przetwarzane przez okres ważności zgody - może ona zostać w każdym momencie wycofana, jednak nie wpływa to na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
 1. Dane osobowe są przetwarzane z uwzględnieniem zasady: rozliczalności, adekwatności oraz rzetelności
 1. System informatyczny w którym są przetwarzane dane osobowe spełnia wymogi z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024)
 1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 1. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych
 • przenoszenia Państwa danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Opolska 22, 40-084 Katowice lub też poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.