Budynek C - Rzut I Piętro

 rzut C 1 Mieszkanie C1.4 Mieszkanie C1.5 Mieszkanie C1.6 Mieszkanie C1.7 Mieszkanie C1.8 Mieszkanie C1.9 Mieszkanie C1.1 Mieszkanie C1.2 Mieszkanie C1.3