Budynek C - Rzut II Piętro

 rzut C 1 Mieszkanie C2.4 Mieszkanie C2.5 Mieszkanie C2.6 Mieszkanie C2.7 Mieszkanie C2.8 Mieszkanie C2.9 Mieszkanie C2.1 Mieszkanie C2.2 Mieszkanie C2.3