Budynek C - Rzut III Piętro

 rzut C 1 Mieszkanie C3.4 Mieszkanie C3.5 Mieszkanie C3.6 Mieszkanie C3.7 Mieszkanie C3.8 Mieszkanie C3.9 Mieszkanie C3.1 Mieszkanie C3.2 Mieszkanie C3.3