Budynek D - Rzut parter

 13D parter A Mieszkanie D1 Mieszkanie D2 Mieszkanie D3 Mieszkanie D4 Mieszkanie D5 Mieszkanie D6 Mieszkanie D7 Mieszkanie D8 Mieszkanie D9 Mieszkanie D10

 

 

Budynek D - Rzut I piętro

 13D pietro1 Mieszkanie D11 Mieszkanie D12 Mieszkanie D13 Mieszkanie D14 Mieszkanie D15 Mieszkanie D16 Mieszkanie D17 Mieszkanie D18 Mieszkanie D19 Mieszkanie D20

 

 

Budynek D - Rzut II piętro

 13D pietro2 Mieszkanie D21 Mieszkanie D22 Mieszkanie D23 Mieszkanie D24 Mieszkanie D25 Mieszkanie D26 Mieszkanie D27 Mieszkanie D28 Mieszkanie D29 Mieszkanie D30

 

 

Budynek D - Rzut III piętro

 13D pietro2 Mieszkanie D21 Mieszkanie D22 Mieszkanie D23 Mieszkanie D24 Mieszkanie D25 Mieszkanie D26 Mieszkanie D27 Mieszkanie D28 Mieszkanie D29 Mieszkanie D30

Budynek D - Rzut IV piętro

D pietro 4 www Mieszkanie D41 Mieszkanie D42 Mieszkanie D43 Mieszkanie D44 Mieszkanie D45 Mieszkanie D46